Władze Białegostoku dążą do rozbudowy lotniska na Krywlanach przez powołanie nowej spółki

Decyzja o rozbudowie lotniska w białostockich Krywlanach jest jednym z priorytetów dla władz Białegostoku, które planują w tej kwestii współpracę z nowym podmiotem gospodarczym. Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, zapowiedział powołanie tej spółki pod koniec września.

Idea rozbudowy lotniska i przekształcenia go w regionalny port lotniczy opiera się na stworzeniu nowego podmiotu gospodarczego. W skład udziałowców wejdą: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, państwowa spółka Polskie Porty Lotnicze oraz – jak ma nadzieję Artur Kosicki – Miasto Białystok, które zarządza terenem. Planowane jest przygotowanie listu intencyjnego, który będzie określał cele i zakres realizacji projektu – informuje Kosicki.

Zadeklarowane poparcie dla pomysłu wyraził prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, który zobowiązał się do podpisania listu intencyjnego. Spotkanie przedstawicieli trzech potencjalnych udziałowców spółki zaplanowano na wtorek 21 listopada.

Tadeusz Truskolaski podkreśla, że każda inicjatywa, która może przyczynić się do otwarcia lotniska w Białymstoku, ma kluczowe znaczenie. „Nawet najdłuższą drogę zaczynamy od pierwszego kroku. Tylko dzięki takiej konfiguracji, jaką proponuje marszałek, możliwe jest uruchomienie tego projektu. Podpisanie listu intencyjnego otwiera drogę do realizacji tej inwestycji” – mówi prezydent Białegostoku.