Edukacyjne lekcje o gospodarce odpadami komunalnymi przeprowadzane przez miasto Białystok

W mieście Białystok, z inicjatywy władz miejskich, ruszył cykl edukacyjny dotyczący prawidłowego zarządzania odpadami komunalnymi. Specjaliści z urzędu miasta są odpowiedzialni za prowadzenie tych spotkań edukacyjnych, które odbywają się w różnych placówkach oświatowych w Białymstoku – od przedszkoli po szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Aż 90 instytucji oświatowych zdecydowało się na udział w tym projekcie. Głównym celem tej inicjatywy jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Białegostoku, z naciskiem na młode pokolenie. Wykwalifikowani edukatorzy przekazują informacje na temat narodowego systemu segregacji odpadów w sposób dostosowany do wieku uczestników. Przedstawiają różne rodzaje pojemników do zbierania odpadów, wyjaśniają, jakie odpady powinny trafiać do którego pojemnika oraz omawiają procesy zachodzące po pozbyciu się śmieci.

Eksperci z urzędu miasta kładą duży nacisk na kwestię niebezpiecznych odpadów, takich jak wyczerpane baterie, akumulatory, świetlówki czy odpady posiadające żrące chemikalia. Ze względu na zawartość szkodliwych substancji, te materiały nie powinny być wyrzucane do zwykłych koszy na śmieci. Istnieją jednak specjalne punkty zbierania, takie jak sklepy i apteki, oraz tzw. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie można je bezpiecznie pozostawić. W Białymstoku dostępne są dwa takie miejsca: jeden w Hryniewiczach, drugi przy ulicy 42 Pułku Piechoty. Przyjmują one również inne problematyczne odpady, takie jak sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.