Wielkie inwestycje drogowe i kolejowe w Białymstoku

W chwili obecnej najbardziej znaczącym projektem inwestycyjnym w Białymstoku jest budowa węzła intermodalnego. Konstrukcja tej ogromnej infrastruktury obejmuje stworzenie tunelu dla pieszych i rowerzystów, który przebiegać będzie pod torami kolejowymi. W skład tego projektu wchodzi także centrum przesiadkowe oraz gruntowna przebudowa układu komunikacyjnego na ulicy Bohaterów Monte Cassino.

W tym samym czasie PKP Polskie Linie Kolejowe SA również realizują swoje plany inwestycyjne, które są związane z budową trasy Rail Baltica. Te działania obejmują gruntowną modernizację układu torowego na stacji kolejowej Białystok.

Ponadto, PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Umowa ta dotyczy odbudowy linii kolejowej prowadzącej do Łomży. Projekt ten jest częścią programu Kolej Plus i ma być zrealizowany do 2029 roku. Całość przedsięwzięcia kosztować będzie prawie pół miliarda złotych.

Zgodnie z umową podpisaną przez przedstawicieli PLK SA i samorządu województwa podlaskiego, planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji linii kolejowych numer 36 i 49. Te linie biegną z Łap przez Śniadowo do Łomży. Działań tych efektem będzie możliwość przywrócenia połączeń pasażerskich na tej trasie. Warto przypomnieć, że ostatni regularny pociąg pasażerski odjechał z Łomży w 1993 roku, a od tego czasu kursy były jedynie okazjonalne.