Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje plan budowy Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej

W Białymstoku, na terenie Uniwersytetu Medycznego, zaplanowano budowę nowoczesnego Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej. Do tej pory udało się już osiągnąć ważny etap tego przedsięwzięcia – podpisanie umowy z firmą Budimex, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu.

Komunikat wydany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podaje szczegółowe informacje na temat planowanego budynku. Zostanie on zbudowany na trzech kondygnacjach nadziemnych, a jego łączna powierzchnia wyniesie około 2200 metrów kwadratowych, przy powierzchni zabudowy szacowanej na około 820 metrów kwadratowych. W ramach zawartej umowy, Budimex ma dostarczyć i zamontować meble laboratoryjne. Projekt przewiduje podział obiektu na dwie główne części: jedną przeznaczoną do celów dydaktycznych, drugą dedykowaną pracowniom naukowo-badawczym.

Nowy budynek będzie charakteryzował się prostą architekturą, z ciemnymi fasadami przerwanymi dużymi przeszkleniami. Część fasad ma zostać pokryta zielenią. Plany projektu obejmują nie tylko budowę samego gmachu, ale także zagospodarowanie otaczającego go terenu oraz instalację niezbędnej infrastruktury technicznej i wyposażenia.