Uchwała Rady Miasta Białystok na temat dotacji na konserwację lokalnych zabytków

Podczas sesji Rady Miasta Białystok, która odbyła się 23 maja, podjęto decyzję o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane dla trzech obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Białymstoku. Zarezerwowano na to łączną sumę 177 tysięcy złotych.

Decyzją Rady Miasta Białystok w roku 2024 zostały przydzielone trzy specjalne dotacje celowe na prace konserwatorskie przy zarejestrowanych zabytkach. Otrzymują je następujące podmioty: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo Prowincja Warszawska otrzymuje 80 tys. złotych na realizację drugiego etapu naprawy i hydroizolacji fundamentów od strony południowej klasztoru Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo oraz szpitala pw. św. Marcina z 1769 roku, znajdujących się przy Rynku Kościuszki 5. Henryka Zdzitowiecka otrzymuje 75 tysięcy złotych na finalizację hydroizolacji oraz naprawę fundamentów i podwalin domu z początku lat 30. XX wieku, usytuowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 20. Spółka Cywilna Kamienica Małgorzata Puziuk, Zdzisław Puziuk zyskuje 22 tysiące złotych na odnowienie drzwi wejściowych do miejskiego pałacu Tryllingów z końca XIX wieku, umiejscowionego przy ulicy Warszawskiej 7.

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, po dogłębnej analizie złożonych wniosków zaproponował dofinansowanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy trzech obiektach zabytkowych. Wysokość przyznanych środków nie przekracza 75% koniecznych nakładów. Według prezydenta to są kwoty o które wnioskodawcy ubiegali się więc będzie to dla nich możliwość realizacji zadań w pełnym zakresie.