Rozpacz w świecie akademickim: Zmarł dr Sławomir Oliwniak, ceniony nauczyciel i wykładowca z Uniwersytetu w Białymstoku

Świat akademicki pogrążył się w żałobie po stracie dr. Sławomira Oliwniaka, wybitnego naukowca i pedagoga związane z Katedrą Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Przeżył 57 lat.

Dr Sławomir Oliwniak poświęcił swoje życie pracy w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa. Jego doświadczenie obejmowało wieloletnie wykładanie takich dziedzin jak prawoznawstwo, teoria prawa i demokracja oraz filozofia prawa.

Był człowiekiem o wielkim talencie dydaktycznym, dla którego nauczanie było nie tylko zawodem, ale również pasją. Był wielokrotnie nagradzany za swój kunszt oratorski i dydaktyczny, otrzymując szereg Oscarów Studenckich – co dla niego stanowiło najwyższe osiągnięcie. Pozostanie w naszej pamięci jako naukowiec i pedagog, który nieustannie podkreślał znaczenie czytania dla prawnika.

Inspirował swoich studentów i współpracowników do wielkich osiągnięć, zawsze podkreślając wartość wolności i zachęcając do krytycznego myślenia oraz nonkonformizmu w obliczu wyzwań. Był nieocenionym źródłem inspiracji dla swoich współpracowników, gotowym udzielić odpowiedzi na każde naukowe pytanie i służyć twórczym radami. Swoje życie poświęcił nabywaniu wiedzy, miłości do literatury i dzieleniu się swoją pasją z innymi.