Trudne rozmowy o przyszłości Supraśla: debata o podziale gminy i planowana ankieta

Rozważania na temat podziału terytorialnego gminy Supraśl toczą się w pełni. Początkowo planowane było referendum, jednakże zdecydował się ono zawiesić z powodu interwencji wojewody. W odpowiedzi na tę decyzję, urząd miejski w Supraślu rozważa możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych w nieco innej formie – poprzez ankietę.

– Pragniemy, aby to mieszkańcy mieli decydujące słowo i wyrazili swoje zdanie w ankiecie. Aktualne wyniki wskazują, że aż 85 procent ludności naszej gminy popiera ten pomysł. Ankiety będą dystrybuowane przez naszych ankieterów i pozostawią respondentom pełną anonimowość – mówi Marcin Iwaniuk, zastępca burmistrza miasta Supraśl.

Mariusz Żukowski, sekretarz gminy Supraśl, dodatkowo zaznacza: – Ten sposób konsultacji zapewni nam pełniejszy i bardziej rzeczywisty obraz stanowiska mieszkańców. Będzie to prawdziwy odzwierciedlenie ich woli pod warunkiem, że frekwencja będzie wystarczająco wysoka.