Trzystu młodych ludzi wzięło udział w "Akcji Inspiracji" w Pałacu Branickich

Pałac Branickich w Białymstoku stał się miejscem spotkania trzystu młodych osób pochodzących z województw Podlaskiego i Lubelskiego. Wszyscy oni zostali zaproszeni do udziału w inicjatywie pod nazwą “Akcja Inspiracji”. To wydarzenie, które odbyło się w poniedziałek 6 maja, jest częścią dużego przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Our Future Foundation. Jej celem jest aktywizacja młodzieży z różnych regionów Polski.

“Akcja Inspiracji” to projekt z ogólnopolskim zasięgiem, który odbył się już 19 razy, obejmując swoimi działaniami ponad 10 różnych województw. Do tej pory, na jego łamach, udało się zainspirować do aktywności aż 6,5 tysiąca młodych ludzi.

Jednym z prelegentów spotkania był Stefan Krajewski, pełniący funkcję wiceministra rolnictwa. Zwrócił on uwagę zgromadzonej młodzieży na fakt, że doświadczenie porażek i niepowodzeń może stanowić źródło inspiracji. Podkreślił jednak, że najważniejszym elementem prowadzącym do osiągnięcia sukcesu jest pasja.

Zuzanna Pawłowska, przedstawicielka „Akcji Inspiracji”, podkreślała, że ich inicjatywa to przede wszystkim działanie młodych dla młodych. Poprzez organizowanie spotkań, warsztatów i paneli dyskusyjnych, starają się oni zainspirować rówieśników do aktywności. Jak mówiła, aż 50% uczestników ich projektów zaczęło działać, angażując się jako wolontariusze w różne działania – od szkolnych samorządów, przez miejskie organizacje, po rady miejskie.