Trzecie spotkanie Podlaskiej Rady Kobiet i tematy poruszone podczas dyskusji

Podczas trzeciego zgromadzenia Podlaskiej Rady Kobiet (PRK), które miało miejsce 14 czerwca, omawiano różne kwestie, takie jak kampania mająca na celu promowanie rad kobiet oraz propagowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV. W Ośrodku Inicjatyw Filantropijnych w Podlaskiem dyskutowano również nad dbaniem o zdrowie psychiczne w obliczu wyzwań współczesnego społeczeństwa, borykającego się z konsekwencjami pandemii COVID-19.

Zdaniem dr Małgorzaty Wenclik, przewodniczącej PRK, powstawanie rad kobiet cieszy się coraz większym zainteresowaniem jako metoda umożliwiająca zacieśnianie relacji między środowiskami kobiecymi a administracją samorządową. Małgorzata Wenclik podkreśliła rosnącą rolę rad kobiet w Polsce, które są obecnie aktywne niemal we wszystkich regionach kraju, zarówno na poziomie lokalnym, jak i wojewódzkim.

Przewodnicząca PRK wyraziła także swoje przekonanie o wartości takiej formy działalności i chęci jej dalszego promowania. Jak stwierdziła, dążenie do tworzenia rad kobiet to działanie wartościowe, wpływające na budowanie więzi oraz umożliwiające skuteczniejszą współpracę pomiędzy środowiskiem kobiecym a samorządami. Dlatego ważne jest kontynuowanie tych działań i dalsze propagowanie idei rad kobiet w całym kraju.