Planowane utrudnienia drogowe i zmiany w komunikacji miejskiej

W dniu 14 czerwca, począwszy od godziny 7:00 rano aż do 21 czerwca, planowane są prace remontowe na ulicy Myśliwskiej, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wiewiórczą a rondem Artura Hasbacha. Prace te obejmują naprawę studzienek oraz wpustów deszczowych, a także odbudowę nawierzchni. W wyniku prac remontowych, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym, takich jak miejscowe zwężenie jezdni. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, terminy realizacji tych prac mogą ulec przesunięciu.

Tymczasem, czas trwania utrudnień na ulicach Swobodnej i Antoniuk Fabryczny został wydłużony do dnia 19 czerwca. Obejmują one zawężenie wlotu do ulicy Swobodnej od strony ulicy Antoniuk Fabryczny, a także zakaz skrętu w ulicę Szeroką od strony ulicy Swobodnej. Przyczyną tych utrudnień jest budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej przez firmę prywatną na zlecenie Lidl Polska Sp. z o.o.

Utrudnienia, oprócz wpływu na ruch drogowy, będą miały również wpływ na komunikację miejską. Ze względu na prace remontowe przy drodze powiatowej nr 2111B w miejscowości Księżyno, w dniu 14 czerwca, od godziny 15:30 aż do zakończenia kursowania, autobusy linii 10 i 22 zostaną przekierowane na trasę objazdu. Autobusy te będą kursować ulicami Ciołkowskiego – Wiadukt – Zambrowska – Obwodnica Księżyna (DW 678) – Mazowiecka (DW 678) – Przemysłowa – Kolonia Koplany, kontynuując następnie resztę stałej trasy. Na trasie objazdu obowiązują istniejące przystanki.