Konsultacje społeczne w Białymstoku ws. Budżetu Obywatelskiego do 30 czerwca

Do końca czerwca trwają konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii mieszkańców Białegostoku na temat założeń Budżetu Obywatelskiego. Miasto zależy na tym, aby w przyszłości organizacja BO była lepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców.

Prezydent Białegostoku zachęca obywateli miasta do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących białostockiego Budżetu Obywatelskiego. Aby wyrazić swoje zdanie, mieszkańcy mogą wypełnić ankietę on-line dostępną na stronie internetowej miasta. Istnieje również możliwość przekazania opinii w formie pisemnej poprzez oddanie wypełnionego formularza konsultacyjnego do specjalnej urny, która została umieszczona w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. św. Rocha 3) oraz w Kancelarii Ogólnej Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Słonimska 1).

Wypełnioną ankietę można również wysłać pocztą na adres Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. św. Rocha 3, 15-879 Białystok, z dopiskiem „Konsultacje BO”. Konsultacje te są istotne dla przyszłego kształtu Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do wyrażenia swoich opinii i przyczynienia się do usprawnienia organizacji tego ważnego narzędzia partycypacji obywatelskiej.