Tadeusz Truskolaski dąży do utrzymania stanowiska prezydenta Białegostoku, a PiS dominuje w sejmiku województwa

Od roku 2006, miasto Białystok jest rządzone przez prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Mimo że na przestrzeni lat unikał on pytania o swoje dalsze plany polityczne, to jednak na początku ostatniego roku ogłosił oficjalnie, iż będzie starał się o reelekcję na stanowisko prezydenta.

W kontekście wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego, które miały miejsce w latach 2014 i 2018 oraz tych poprzedzających je, Partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) okazała się najbardziej popularna wśród wyborców, zdobywając najwięcej mandatów. Niemniej jednak, dopiero w trakcie obecnej kadencji partia ta zdołała osiągnąć większość umożliwiającą utworzenie zarządu oraz sprawowanie władzy.

Sejmik Województwa Podlaskiego składa się z 30 radnych. Mimo iż partia PiS regularnie uzyskiwała silną pozycję w wyniku kolejnych wyborów, to jednak radnym z jej listy przypadała rola silnej opozycji. W sytuacjach, gdy udało im się utworzyć koalicję i przejąć władzę – jak miało to miejsce przez sześć miesięcy w roku 2007 – tego typu porozumienia okazywały się nietrwałe, co prowadziło do zmiany układu sił politycznych, w której PiS nie pełniło już dominującej roli.