Świętowanie Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych w Białymstoku

Z okazji obchodów Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych, Białystok Dzierga – lokalna grupa dziewiarska, zorganizowała spotkanie plenerowe. Celem było podkreślenie, że sztuka dziergania wraca do łask i jest coraz bardziej popularna. W malowniczym Parku Branickich w Białymstoku, charakteryzującym się barokowym stylem, zgromadzili się zarówno starsi, jak i młodsi miłośnicy tej formy rękodzieła, uzbrojeni w druty i motki włóczki.

Młode adeptki sztuki dziergania entuzjastycznie argumentowały, że nie jest to skomplikowana technika. Podkreślały, że wystarczą podstawowe umiejętności – zdolność robienia oczek prawych i lewych oraz gotowość do zaangażowania. Dla nich dzierganie wykracza poza prostą zabawę – stanowi codzienny rytuał, który wciąga i ma właściwości uspokajające.

Organizowane na świeżym powietrzu spotkanie było doskonałą okazją do dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania nowych znajomości wśród osób o podobnych zainteresowaniach. Joanna Kowalewska, reprezentantka grupy Białystok Dzierga, zaznaczyła, że podobne wydarzenia są organizowane przez grupy dziewiarskie w innych miastach. Patrycja Młynarska, innego członka grupy, zachęcała do nauki dziergania i podkreślała otwartość Białystok Dzierga na nowych członków.