Sprzedaż działki to nie zawsze prosta sprawa!

Chęć sprzedaży działki jest ważna, ale trzeba jeszcze znaleźć kogoś zainteresowanego terenami. Doskonale wiedzą o tym w Łapach.

Do ilu razy sztuka?

Wystarczy powiedzieć, że w sierpniu odbędzie się ósmy przetarg w ciągu trzech lat! Mowa o działce, na której 10 lat temu istniała szkoła (0,9507 ha w gminie Bokiny). Stan obiektu można określić jako średni. Nie ma też co ukrywać, że wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia noszą wyraźne ślady zużycia. Warte podkreślenia jest również to, że na terenie działki są też dwa obiekty gospodarcze. Oczywiście na tym nie koniec – mamy np. zieleń ozdobną.

Gdyby ktoś zastanawiał się nad możliwościami, dobrze wiedzieć, że rozwiązań nie brakuje. Dość powiedzieć, że możemy mówić choćby o usługach nieuciążliwych czy urządzeniach z zakresu kultury i zdrowia. Cena wywoławcza wynosi obecnie 550 tys. zł, co oznacza, że w ciągu trzech lat zmalała o 50 tysięcy. Do ceny osiągniętej w przetargu nie będzie doliczany podatek VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wynoszącego 110 tys. złotych.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie pozostaje nic innego jak skontaktowanie się z Referatem Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach.