Spotkanie ekspertów i młodzieży na temat zdrowia psychicznego w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego

Dziś na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku miała miejsce konferencja „A-TO-MY”. Głównym tematem spotkania była problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodych osób. Prezydent Białegostoku reprezentowany był przez swojego zastępcę, Rafała Rudnickiego, który wziął udział w debacie na ten temat.

Obecna sytuacja pandemiczna pozostawiła głębokie piętno na społeczeństwie, a przede wszystkim na młodzieży. Czynniki takie jak izolacja i lęk przed nieznanym jeszcze bardziej akcentują tę problematykę. Dlatego też miasto Białystok postanowiło podjąć działania wspierające dzieci, młodzież oraz nauczycieli – stąd pojawił się projekt „A-TO-MY”. Spotkanie było częścią szerszego programu mającego na celu wsparcie psychiczne młodszej populacji, zainicjowanego przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego pod patronatem prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

W pierwszym etapie konferencji odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie i nauczyciele, wybrani na Ambasadorów Zdrowia w swoich szkołach, mogli wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego, co dla nich oznacza zdrowie psychiczne i jakie czynniki wpływają na jego utrzymanie lub pogorszenie.

Po części warsztatowej odbyła się prezentacja wniosków wypracowanych przez Ambasadorów Zdrowia. Zebrane uwagi i sugestie zostaną poddane dalszej analizie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które w ten sposób będą mogły lepiej zrozumieć problematykę młodzieży.

Kulminacyjnym momentem spotkania była debata z udziałem zastępcy prezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego, Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia Mariusza Tarasiuka, dorosłego Ambasadora Zdrowia oraz młodzieży. Celem dyskusji było ustalenie, jakiego wsparcia młodzi ludzie oczekują od dorosłych.