Specjalistyczne szkolenia z samoobrony i reagowania w sytuacjach kryzysowych dla pracowników służby zdrowia w Białymstoku

W Białymstoku, specjaliści z Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego działającej przy Wydziale Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej Policji, zainicjowali serię spotkań edukacyjnych. Głównym celem tych szkoleń jest przekazanie niezbędnych umiejętności z zakresu samoobrony oraz nauka skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Te ważne inicjatywy edukacyjne są dedykowane dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Wśród nich znajdują się ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze. Pierwszy z cyklu seminariów zostanie przeprowadzony już w lutym tego roku.

Pracownicy medyczni z Zespołów Pogotowia Ratunkowego codziennie doświadczają agresji słownej i fizycznej ze strony niektórych pacjentów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku osób pod wpływem środków odurzających. W trakcie ich codziennych działań mających na celu ratowanie ludzkich żyć, nierzadko dochodzi także do zniszczenia sprzętu medycznego i ambulansów.

Doświadczeni instruktorzy przekażą pracownikom służby zdrowia wiedzę na temat podstawowych technik samoobrony. Omówią również aspekty prawne i psychologiczne związane z reakcją w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia będą prowadzone w grupach dwunastu osób, raz w miesiącu.