Dzięki stypendiom od prezydenta Białegostoku uda się zrealizować 25 projektów artystycznych

W bieżącym roku, dzięki wsparciu finansowemu w postaci stypendiów przyznanym przez prezydenta Białegostoku, ukaże się na światło dzienne aż 25 różnorodnych projektów artystycznych. Swoją formę przyjmą one w książkach, spektaklach, ekspozycjach, filmach i koncertach. Wsparcie finansowe, które otrzymali twórcy od miasta, wynosi łącznie 375 tysięcy złotych.

Jest to już osiemnasty raz, kiedy stypendia zostały przyznane. Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce ostatniego czwartku w Pałacyku Gościnnym w Białymstoku.

Prezydent miasta Białystok, Tadeusz Truskolaski, podkreślił podczas uroczystości, że stało się już zwyczajem, iż miasto wspiera lokalnych twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki. W nawiązaniu do przysłowia „nie samym chlebem człowiek żyje”, dodał, że wraz z rosnącym dobrobytem i rozwojem społecznym coraz bardziej widoczne stają się tzw. potrzeby wyższe, takie jak tworzenie i „konsumpcja” kultury.

Prezydent zwracając się do stypendystów, podkreślił, że Białystok jest miejscem niezwykle bogatym pod względem twórców. „Z jednej strony macie wielkie możliwości realizowania swojego talentu, a z drugiej – działacie w szerokim kontekście społecznym, przyczyniając się do rozwoju kultury w naszym mieście” – mówił Truskolaski. Zachęcił również artystów do dalszych działań, składając im gratulacje.

W tym roku do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 100 wniosków o przyznanie stypendium; wsparcie otrzymało łącznie 25 projektów. Każdy z nich został dofinansowany kwotą 15 tysięcy złotych.