Rozwój infrastruktury w okolicach dworca PKP: dwa istotne projekty inwestycyjne

Aktualnie w obszarze obejmującym teren wokół dworca PKP postęp są dwie kluczowe inwestycje. Pierwsza z nich to projekt modernizacji systemu kolejowego, który jest częścią planów budowy trasy znanej jako Rail Batlica. Drugi zaś to miejski węzeł intermodalny, którego budowa rozpoczyna się przy ulicy Zwycięstwa i ciągnie się aż do ulicy Rocha.

Konstrukcja przejścia podziemnego pod torami kolei oraz budowa węzła intermodalnego nadal są w toku na terenie przyległym do dworca PKP. Miasto wyjaśnia, że celem powstającego tunelu jest zapewnienie sprawnego przemieszczania się pieszych i rowerzystów między ulicą Zwycięstwa a ulicą Świętego Rocha, jak również między tymi ulicami a centralnym punktem przesiadkowym.