Wystawa „Żydowskie organizacje społeczne w międzywojennym Białymstoku” – odsłona niezwykle istotnej karty historii miasta

Wyjątkowa ekspozycja zatytułowana „Żydowskie organizacje społeczne w międzywojennym Białymstoku” ma wkrótce swoje oficjalne otwarcie. Jest to rezultat wielostronnej współpracy z różnymi placówkami, zarówno w kraju jak i za granicą. Inauguracja wystawy wpisuje się w obchody 80. rocznicy Powstania w Getcie Białostockim.

Przed wybuchem II wojny światowej, Białystok był ważnym centrum życia społecznego, kulturalnego i artystycznego społeczności żydowskiej. W roku 1895, populacja żydowska stanowiła aż 76% mieszkańców miasta, co było rekordowym procentem. Nawet w okresie dwudziestolecia międzywojennego, odsetek ten utrzymywał się na poziomie bliskim 50%. Żydzi z Białegostoku byli społecznością pełną inicjatywy, zakładając wiele organizacji non-profit, stowarzyszeń, klubów sportowych i kulturalnych, fundacji oraz instytucji dobroczynnych.

Załamanie dynamiki życia żydowskiego w Białymstoku nastąpiło jednak podczas II wojny światowej i Holocaustu. Powstanie i późniejsza likwidacja getta białostockiego to smutne momenty w historii miasta, które na trwałe wpisały się w jego dzieje. Są one tragicznym symbolem końca żywej i aktywnej diaspory żydowskiej na tym terenie.