Rozważania na temat równości płci podczas konferencji w Białymstoku

Debata na temat zapewnienia równości płci dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego to główny temat dzisiejszego spotkania w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku. Przywódca miasta, prezydent Tadeusz Truskolaski jest jednym z uczestników pierwszego panelu poświęconego kwestii władzy.

Cel konferencji zorganizowanej w czwartek to promocja równego traktowania mężczyzn i kobiet we wszystkich obszarach życia, włączając do tego politykę, biznes, edukację oraz media. Wydarzenie ma na celu skierowanie uwagi publicznej na istniejące dysproporcje między płciami i zmotywowanie do podjęcia kroków, które pomogą te nierówności zniwelować. Trzy główne bloki tematyczne programu konferencji obejmują: władzę, biznes i edukację.

Pierwszy panel dyskusyjny zatytułowany „Władza. Czy można uzyskać równowagę w reprezentacji społecznej?” zgromadził przedstawicieli samorządów. W panelu udział brali: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński. Zebrani mieli także możliwość wysłuchania wystąpień przekazanych przez ambasador Finlandii w Polsce, Päivi Maarit Laine oraz przedstawicielkę ambasady Islandii.

Prezydent Tadeusz Truskolaski zwrócił uwagę na kwestię reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz w instytucjach edukacyjnych miasta.