Rozpoczęcie nowej edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Białostockiej

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (PUD) to projekt edukacyjny, który umożliwia uczniom szkół podstawowych z województwa podlaskiego poszerzanie swojej wiedzy. Ta rozwojowa inicjatywa, której organizatorem jest Politechnika Białostocka, przystąpiła do swojej 15. edycji, która rozpoczęła się ostatnią sobotę.

Projekt PUD został zapoczątkowany w 2009 roku i od tego czasu zdobył poparcie wielu instytucji, między innymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz samorządów Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Te podmioty nie tylko finansują projekt, ale również pomagają go organizować. Wspólnie tworzą największy w regionie program edukacyjny skierowany do młodych adeptów nauki.

W tym roku akademickim, dwieście dzieci z klas IV-VI z czterech wspomnianych miast będzie miało możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach weekendowych. Do tej pory przez wszystkie edycje tego uniwersytetu przewinęło się łącznie ponad 1,9 tysiąca uczniów, którzy mieli okazję rozwijać swoje pasje naukowe.

W sobotę w Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej zainaugurowano nowy rok akademicki dla PUD. Oprócz zajęć prowadzonych przez wykładowców tej uczelni technicznej, będą organizowane wykłady i pokazy dotyczące malarstwa. Te działania artystyczne zostaną przygotowane we współpracy z Galerią im. Sleńdzińskich z Białegostoku.