Rewolucyjny system recyklingu odpadów elektrycznych w Białymstoku

Od niedawna mieszkańcy Białegostoku mają możliwość korzystania z unikatowych, czerwonych kontenerów przeznaczonych do gromadzenia elektrośmieci. Te specjalistyczne pojemniki są rezultatem współpracy urzędu miasta z Fundacją Odzyskaj Środowisko oraz przedsiębiorstwem MB Recycling. Dzięki temu porozumieniu, na mapie miasta znalazło się 93 tak zwane „elektrobudki”.

Umowa z roku 2022, o nazwie „System Zbierania Elektrycznych Śmieci w Mieście Białystok”, ułatwia skuteczną segregację i utylizację elektroodpadów powstałych w domach mieszkańców. Dotyczy to zarówno zużytego sprzętu elektronicznego, jak i baterii.

Wyróżniające się kolorystycznie pojemniki są tak skonstruowane, aby uniemożliwić nieuprawnione dostanie się do ich wnętrza. Zostały one wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, zapewniające daleko idące monitorowanie i efektywne zarządzanie logistyką. To rozwiązanie zabezpiecza zbierane odpady przed kradzieżą, oszczędzając miastu potencjalne koszty napraw i dodatkowych zabezpieczeń. Zebrane odpady poddawane są procesowi recyklingu w specjalistycznych zakładach zlokalizowanych w województwach świętokrzyskim i łódzkim.

Zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki, wyraża satysfakcję z funkcjonowania systemu: „To bardzo pozytywne, że mieszkańcy naszego miasta mogą w prosty i darmowy sposób pozbyć się zbędnych urządzeń elektrycznych. Dzięki umiejscowieniu na terenie Białegostoku specjalnych pojemników, efektywność zarządzania elektroodpadami wzrosła aż o 400%. Konkretyzując, w roku 2022 zebraliśmy 28 ton elektrośmieci, natomiast w roku 2023 – po instalacji pojemników – ilość ta wzrosła do 128 ton.”