Granty dla organizacji pozarządowych na działania integrujące społeczność Białegostoku i uchodźców, w szczególności z Ukrainy

Na lokalne inicjatywy, które mają na celu integrację społeczeństwa białostockiego z uchodźcami, zwłaszcza tymi pochodzącymi z Ukrainy, organizacje pozarządowe mogą teraz zdobyć granty. Nabór propozycji jest prowadzony jako część projektu „Białystok wspiera i integruje”, a termin zgłaszania ofert upływa 16 czerwca.

Każdy projekt może otrzymać dofinansowanie do 5 000 złotych. Planowane jest wsparcie przynajmniej 15 przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie osiedli Białegostoku, które zaangażują co najmniej 300 osób.

Ważną rolę w budowaniu otwartego i zrozumiałego społeczeństwa odgrywają działania, które mają na celu promowanie integracji społecznej i tworzenie więzi pomiędzy mieszkańcami a uchodźcami. Takie projekty umożliwiają nam naukę wzajemnego szacunku, akceptacji i tolerancji, co może przyczynić się do stworzenia bardziej zintegrowanej i harmonijnej społeczności.