Rail Baltica – będzie kolejny odcinek trasy kolejowej

Wojewoda podlaski 20 lipca 2020 dał zielone światło na budowę kolejnego odcinka trasy Rail Baltica. Ma on biec od granicy województwa do Czyżewa. Budowa może ruszyć lada chwila.

Zielone światło dostał odcinek trasy biegnący przez ziemię białostocką. Jest on stosunkowo krótki, ponieważ wynosi zaledwie 6,5 km. Jednak jest on bardzo istotnym elementem trasy. 

Co ulegnie zmianie?

W ramach budowy przebudowana zostanie stacja kolejowa Czyżew. Tory i podtorza dostosuje się do pociągów dużej prędkości. Pociągi osobowe osiągają prędkość nawet 200 km/h, a pociągi towarowe 160 km/h. Przebudowa obejmie całe otoczenie torów, łącznie z tablicami informacyjnymi. Zaplanowane jest również wybudowanie przejścia podziemnego, co poprawi bezpieczeństwo pasażerów i mieszkańców. W planach jest również budowa węzła sanitarnego. 

Rail Baltica – co o nim wiemy? 

Rail Baltica należy do transeuropejskiego korytarza kolejowego prowadzącego z Berlina do Helsinek. Buduje się ją etapami. W Polsce jej długość ma wynosić 374 km.

Trasa Białystok – Czyżew dzieli się na 10 mniejszych odcinków, ale na każdy z nich jest potrzebne inne zezwolenie. Oprócz tej trasy wydano 4 inne pozwolenia.  Jeśli chodzi o pozostałe, jak zapewnia wojewoda to okres kilku miesięcy. 

Na trasie Rail Baltica pociągi osiągną maksymalną prędkość dopiero wtedy, kiedy wszystkie odcinki będą w 100% bezkolizyjne. Do tego momentu planuje się zmniejszenie prędkości.