Przygotowania Białegostoku na nadejście zimy: miasto gotowe na zmianę warunków pogodowych

Prezydent Białegostoku zapewnia, że miasto jest w pełni przygotowane na nadchodzące warunki zimowe.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umów, 1 października rozpoczął się sezon przedzimowy, który zakończył się 15 listopada 2023 roku. Od tej daty następuje przejście do sezonu zimowego, który potrwa aż do końca marca 2024 roku. Zarządca dróg publicznych, czyli Prezydent Miasta Białegostoku, zwołał na początku października spotkanie ze wszystkimi kontrahentami realizującymi zadania związane z utrzymaniem dróg podczas sezonu zimowego (ZUD). Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych zagadnień i wypracowanie efektywnych metod współpracy.

Urzędowi miejskiemu udało się zawrzeć umowy z ośmioma wykonawcami na realizację wszelkich prac związanych z utrzymaniem dróg publicznych podczas zimy. W ramach tych obowiązków wchodzi utrzymanie jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, oraz monitoring pojazdów GPS i prognoza pogody. Zostały także zabezpieczone fundusze na finansowanie tych działań.

Prezydent Tadeusz Truskolaski wskazał, że podczas sezonu zimowego wykonawcy są postawieni w stan wyższej gotowości. Mają obowiązek być dostępnymi dla miasta 24 godziny na dobę, aby mogli szybko reagować na zmienną sytuację. Kompanie odpowiedzialne za utrzymanie czystości mają jedną godzinę od momentu ogłoszenia decyzji o rozpoczęciu działań, aby pojawić się na ulicach Białegostoku i rozpocząć prace.