Przerwana publikacja wyroku w Białymstoku w sprawie Rosjan i Białorusina podejrzanych o szpiegostwo

W poniedziałek nie udało się opublikować orzeczenia Sądu Okręgowego w Białymstoku w kontrowersyjnej sprawie dwóch mężczyzn – obywatela Rosji i Białorusi, którzy stoją przed sądem oskarżeni o prowadzenie tajnej działalności na korzyść rosyjskiej służby wywiadowczej wojskowej. Decyzją sądu, procedura prawna musi zostać wznowiona.

Podczas procesu, który odbywa się za zamkniętymi drzwiami na wniosek prokuratury, która twierdziła, że jest to konieczne dla ochrony istotnych interesów państwa, w poniedziałek miało dojść do ogłoszenia werdyktu. W momencie, kiedy sąd miał ogłosić swój wyrok, media były obecne na sali (ponieważ wyroki są zasądzone publicznie), ale reporterzy zostali zmuszeni do opuszczenia pomieszczenia tuż po tym, jak sąd podjął decyzję o wznowieniu procesu.

Jednak nie jest jasne, czy sąd postanowił wznowić procedurę prawną, aby poinformować strony o potencjalnej możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanych czynów, czy doszedł do wniosku, że niezbędne jest dalsze zebranie dowodów. Nie było możliwe uzyskanie komentarza na ten temat ani od adwokata jednego z oskarżonych (adwokat drugiego oskarżonego nie pojawił się na miejscu), ani od prokuratora. Sąd ogłosił, że następne posiedzenie odbędzie się na początku lutego 2024 roku.