Nowy przetarg na dodatkową dokumentację modernizacji zabytkowej siedziby Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku

Został ogłoszony nowy przetarg związany z opracowaniem dodatkowej dokumentacji projektowej dla modernizowanego, historycznego budynku. To właśnie w tym obiekcie mieści się znany białostocki Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki. Decyzja o ogłoszeniu przetargu została podjęta przez zarząd instytucji i jest bezpośrednio związana z koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych, które zostały wykryte w toku prowadzonych wcześniej działań modernizacyjnych.

Teatr Dramatyczny, będący instytucją kultury samorządowej, posiada swoją siedzibę w śródmieściu Białegostoku w budynku z lat 30. XX wieku. Jako Teatr Wojewódzki, rozpoczął swoją działalność w tym miejscu już w 1944 roku. Od dłuższego czasu mówiono o konieczności przeprowadzenia remontu tego historycznego miejsca. Początkowe szacunkowe koszty tej inwestycji wynosiły około 58 milionów złotych.

Zabiegi remontowe zostały zainicjowane w lipcu 2021 roku, a pierwotnie planowano je zakończyć w grudniu 2022 roku. W kolejnym roku miało nastąpić ponowne otwarcie teatru dla publiczności. Niemniej jednak, ze względu na dodatkowe prace, które pojawiły się podczas remontu, termin zakończenia prac został przesunięty. Aktualna umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie inwestycji w maju 2024 roku.