Program "Mieszkanie dla absolwenta" w Białymstoku: Inicjatywa mająca na celu zatrzymanie młodych talentów w mieście

Białystok, pod kierownictwem tamtejszych władz, angażuje się w działania mające na celu przyciągnięcie studentów do pozostania i rozpoczęcia pracy w tym mieście. Program o nazwie „Mieszkanie dla absolwenta”, który został niedawno zaakceptowany przez radnych miejskich, jest jednym z takich przedsięwzięć. Zgodnie z tym programem, studenci mogą liczyć na możliwość wynajmu mieszkań komunalnych na ulgach. Z tej okazji mogą skorzystać nie tylko ci, którzy są na ostatnim roku studiów, ale również absolwenci poniżej 35 roku życia. Do innych kryteriów należą średnia ocen z ostatniego roku nauki wynosząca co najmniej 4,75 oraz posiadanie umowy o pracę w Białymstoku.

Jedna ze studentek Politechniki Białostockiej wyraziła swoje poparcie dla programu podczas rozmowy z naszą ekipą, stwierdzając, że jest to „fantastyczny koncept”. Twierdziła, że ta inicjatywa znacznie ułatwi młodym osobom rozpoczęcie nowego etapu życia, szczególnie biorąc pod uwagę jej doświadczenie z wynajmem mieszkania, które określiła jako „kosztowny wydatek”.

Białostoccy radni są zdeterminowani, aby utrzymać młode i zdolne osoby w mieście. Miasto planuje oferować im mieszkania na ulgach, które są obecnie budowane w okolicach ulic Depowej i Bema. Celem jest zapewnienie im dostępu do mieszkań na preferencyjnych warunkach.