Program "Aktywny Rodzic" przynosi finansowe wsparcie dla rodziców dzieci w wieku do trzech lat od października

Rozpoczynając od października, wsparcie finansowe z programu „Aktywny Rodzic” będzie dostępne dla rodziców dzieci, które nie osiągnęły jeszcze trzeciego roku życia. Całość pomocy finansowej składa się z trzech różnych świadczeń, których wartość jest dostosowane do konkretnej sytuacji życiowej danego rodzica i wynosi od 500 do 1900 złotych.

Mający zamiar wrócić do pracy zawodowej rodzice mogą liczyć na pomoc finansową pokrywającą koszty żłobka lub opieki domowej dla ich pociechy. Kwota tego wsparcia wyniesie 1500 złotych, jednak w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota ta zostanie zwiększona o dodatkowe 400 złotych. Z kolei rodzice, którzy wybierają pozostać z maluchem w domu, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 500 złotych.

Wsparcie będzie wypłacane przez okres dwóch lat. W sytuacji, gdy opiekę nad dzieckiem sprawują dziadkowie będący na emeryturze, mają oni możliwość ubiegania się o wyższe świadczenie emerytalne. Idea stojąca za programem „Aktywny Rodzic” polega na ułatwieniu rodzicom podejmowania decyzji, które są zgodne z ich indywidualnymi preferencjami i aktualnym stylem życia, jednocześnie umożliwiając im pełne uczestnictwo zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym.