Prezydent Białegostoku kontra radna PiS: Spór o dostosowanie budynków do zeroemisyjności

Prezydent miasta Białystok, po zakupie budynków byłej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, nie zamierza przeprowadzić ich modernizacji w kierunku zeroemisyjności. Jak podkreśla, nie było to celem zakupu tych obiektów i nie ma formalnego nakazu przeprowadzenia takiej adaptacji. Ta postawa stoi jednak w sprzeczności z opiniami radnej Prawa i Sprawiedliwości.

Agnieszka Rzeszewska, radna partii Prawo i Sprawiedliwość, przypomina o uchwałach przyjętych przez Radę Miasta Białystok. Zwraca uwagę na dokument przyjęty 26 września 2022 roku, który mówi o rosnącym globalnym kryzysie klimatycznym i konieczności szybkiego działania na rzecz neutralności klimatycznej.

W treści uchwały czytamy, że Rada Miasta Białystok uważa za kluczowe przyspieszenie działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Dokument zawiera również deklarację, że te działania powinny stać się priorytetem polityki miejskiej w Białymstoku. Ponadto Rada wyraża przekonanie o konieczności adaptacji wszystkich budynków użyteczności publicznej do wymogów neutralności klimatycznej, czyli uzyskania statusu obiektów o zerowej emisji netto, najpóźniej do roku 2035.

Rada Miasta Białystok zobowiązuje się ponadto w dokumencie do intensyfikacji działań zawartych w Planie Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu. Termin realizacji tego planu określono na rok 2030.