Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 689 łączącej Hajnówkę z Bielsk Podlaskim

Zaplanowano rozszerzenie odcinka drogi wojewódzkiej nr 689, który biegnie od Hajnówki do Bielska Podlaskiego na długości 24,5 km. Droga ta tworzy połączenie z drogą krajową nr 19, jasno wyznaczając trasę między Hajnówką a Puszczą Białowieską. Ta trasa ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia dogodne połączenie z jednym z głównych miast, gdzie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw mających duże znaczenie dla gospodarki regionu Podlasia i całego kraju. Co więcej, codziennie setki ludzi korzystają z tej drogi, aby dotrzeć do swoich miejsc pracy.

Rozbudowana droga jest również dobrą wiadomością dla turystów, którzy chętnie odwiedzają obszar Puszczy Białowieskiej. W ramach planowanej rozbudowy, szerokość drogi 689 zostanie zwiększona do 7 metrów. Planowane są również prace nad budową obwodnicy wokół wsi Hołody oraz przebudową mostu przerzuconego przez rzekę Orlankę.

Przygotowania do rozpoczęcia prac są już na zaawansowanym etapie, a koszt tego projektu wynosi około 111 milionów złotych. Środki finansowe na realizację tej inwestycji zarząd województwa pozyskał z budżetu państwa.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace nad rozbudową powinny się zakończyć w pierwszym kwartale 2025 roku.