Prace budowlane na drodze ekspresowej S19

Obecnie, na terenie województwa podlaskiego, prowadzone są prace budowlane na pierwszych odcinkach drogi ekspresowej S19. Jest to część międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Informacje o postępach budowy przekazuje regularnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W miesiącach wrzesień i październik, zanotowano rozpoczęcie prac na trzech segmentach drogi ekspresowej S19. Pierwszy odcinek łączy Haćki z Bielskiem Podlaskim i ma długość 11,2 km. Jego realizacja przewidziana jest w ramach kontraktu „Projektuj i buduj” za 325,9 mln zł. Drugi odcinek łączy Bielsk Podlaski z Boćkami, ma długość 12,2 km i jest realizowany za kwotę 309,4 mln zł. Natomiast trzeci segment połączy Boćki z Malewicami na odcinku 15,9 km za kwotę 343,6 mln zł.

Na terenie województwa podlaskiego aktualnie budowane są więc trzy odcinki drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 39 km. Są one częścią korytarza transportowego Via Carpatia, który ma na celu połączenie Europy Północnej z Południową. Na terenie Polski droga ta będzie miała około 700 km i będzie prowadzić od Budziska (granica państwa) przez Białystok i Lublin aż do Barwinka (granica z Słowacją). Składać się na nią będą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i większość trasy S19. Via Carpatia będzie docelowo przechodzić przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie (Lublin jest już połączony z Rzeszowem). Wszystkie te inwestycje są realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.