Poszukiwanie wolontariuszy

Od wczoraj (13 lipca) trwają zapisy do Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Co więcej, poszukiwania dotyczą choćby naszego województwa.

Oferowanie pomocy

Często mówi się o tym, że warto pomagać. To oczywiście prawda, ale dobrze też mieć odpowiednie narzędzia do niesienia wsparcia. Można też pokusić się o stwierdzenie, zgodnie z którym niektóre osoby chcą pomagać, ale nie wiedzą, jak nieść wsparcie.

Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, wypada wziąć pod uwagę, że można mówić o jednych z najbardziej znanych akcji pomocowych. Warte podkreślenia jest również to, że możemy rozmawiać o pomocy dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Zdarzają się różne okoliczności i trzeba o tym pamiętać. Z drugiej strony niesienie pomocy wymaga sił i czasu, co jest równoznaczne z koniecznością posiadania odpowiednich zasobów ludzkich.

Gdyby ktoś potrzebował szczegółowych informacji, nie pozostaje nic innego jak zapoznanie się z wiadomościami dostępnymi pod adresem www.superw.pl. Tam dostępny jest krótki formularz, który można określić pierwszym krokiem do tego, aby zacząć pomagać.