Postęp w projekcie budowy odcinka drogi ekspresowej S19 z Czarnej Białostockiej do Białegostoku Północ

Projekt budowy 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19, biegnącej od Czarnej Białostockiej do Białegostoku Północ, przyciągnął oferty od dziesięciu wykonawców. Wytyczona wzdłuż tzw. starodroża obecnej DK19, ta droga będzie nową północno-wschodnią obwodnicą Białegostoku. Projekt zakłada również rozbudowę jednojezdniowej obwodnicy Wasilkowa.

Fragment drogi od Kuźnicy do Sokółki jest już w trakcie budowy, podczas gdy oferty na odcinek z Sokółki do Czarnej Białostockiej są jeszcze weryfikowane. Niedawno poznaliśmy wykonawców zainteresowanych realizacją trzeciego fragmentu trasy między Kuźnicą a Białymstokiem. Ostatni odcinek od Białegostoku Północ do Dobrzyniewa jest nadal otwarty na przetarg.

Droga ekspresowa S19 ma być dwujezdniową trasą, z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni. Zaprojektowana jest tak, aby naśladować istniejącą DK19. Materiał dla nawierzchni, asfalt czy cement, będzie wybór wykonawcy, z wyjątkiem obwodnicy Wasilkowa, gdzie obecna jezdnia zostanie pokryta nawierzchnią bitumiczną. Droga ma spełniać wymogi kategorii ruchu KR6 i mieć nośność nawierzchni do 11,5 t/oś.

W przypadku obwodnicy Wasilkowa planowana jest budowa drugiej jezdni (po stronie południowej), natomiast istniejąca trasa zostanie dostosowana do standardów drogi ekspresowej, a jej warstwa ścieralna zostanie wymieniona. Projekt przewiduje budowę lub rozbudowę 18 obiektów inżynierskich na całym odcinku, w tym 14 od podstaw lub poprzez rozbudowę istniejących o pomost dla drugiej jezdni.