Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na trasie Rail Baltica dzięki nowym dwupoziomowym skrzyżowaniom

Bezpieczeństwo i efektywność przemieszczania się na odcinku trasy Rail Baltica w regionie Podlasia zyskały na sile dzięki budowie nowych dwupoziomowych skrzyżowań. Zostały one zlokalizowane w miejscowościach Dąbrowa-Kity (gmina Czyżew) oraz Porośl-Kije (gmina Sokoły), gdzie lokalne drogi teraz przechodzą ponad linią kolejową. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowały te inwestycje za łączną kwotę 42,4 mln zł, czerpiąc korzyści z funduszy unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Kierowcy podróżujący z Warszawy do Białegostoku mogą teraz przejechać nad linią kolejową w komfortowy i bezpieczny sposób w Dąbrowie-Kitach i Porośl-Kijach. Skrzyżowania te, pozbawione punktów kolizyjnych, podnoszą także bezpieczeństwo ruchu pociągów.

Wiadukt zbudowany w Dąbrowie-Kitach ma długość 115 metrów i rozciąga się do 640 metrów razem z drogami dojazdowymi. Posiada jednojezdniowy pas ruchu w każdym kierunku oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Obiekt ten został umiejscowiony w pobliżu przystanku kolejowego, a jego budowa pochłonęła 25,8 mln zł. Dla ułatwienia poruszania się podróżnym zainstalowano tam schody i pochylnie dla osób o ograniczonej mobilności, a także zapewniono parking na 22 samochody.

Mieszkańcy Porośl-Kij korzystają z nowego wiaduktu o długości ponad 100 metrów (440 metrów razem z drogami dojazdowymi). Podobnie jak w przypadku Dąbrowy-Kit, wiadukt ten posiada jednojezdniowy pas ruchu i ścieżkę pieszo-rowerową. Struktura ta umożliwia przejazd nad linią kolejową i połączenie z drogami biegnącymi równolegle po obu stronach torów. Koszt budowy tego obiektu wyniósł 16,6 mln zł.