Podlaski odcinek Rail Baltica zyskuje na bezpieczeństwie dzięki nowym dwupoziomowym skrzyżowaniom

Na podlaskim fragmencie trasy Rail Baltica stosuje się nowe dwupoziomowe skrzyżowania, co sprzyja bezpieczeństwu i sprawności przepływu ruchu. W Dąbrowie-Kitach oraz Porośl-Kije drogi umiejscowione są powyżej linii kolejowej. Obie inwestycje, które kosztowały łącznie 42,4 milionów złotych, zostały sfinalizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wsparciu unijnego programu „Łącząc Europę”.

Kierowcy z Dąbrowy-Kity i Porośl-Kije mają teraz możliwość płynnej i bezpiecznej jazdy nad trasą kolejową łączącą Warszawę z Białymstokiem. Skrzyżowania, których drogi nie krzyżują się z torami, podnoszą także bezpieczeństwo pociągów.

Wiadukt w Dąbrowie-Kitach ma długość 115 metrów, a jeśli uwzględnić dojazdówki – 640 metrów. Jezdnia składa się z jednego pasa w każdym kierunku, a dodatkowo znajduje się tam ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Konstrukcja znajduje się blisko stacji kolejowej i oferuje wygodne połączenie dla pasażerów dzięki schodom i rampom, które są dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Przydatnym dodatkiem jest parking na 22 miejsca. Budowa tego obiektu kosztowała 25,8 miliona złotych.

Mieszkańcy Porośl-Kije korzystają z wiaduktu o długości ponad 100 metrów (wliczając dojazdy – 440 metrów). Jezdnia ma jeden pas ruchu i ścieżkę dla pieszych oraz rowerzystów. Konfiguracja drogi umożliwia przejazd nad torami i połączenie z drogami równoległymi do linii kolejowej po obu stronach szlaku. Koszt budowy wyniósł 16,6 miliona złotych.