Podlaski Samorząd Wojewódzki oferuje dofinansowanie na roboty budowlane do rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Podlaski Samorząd Województwa przyznaje dotacje finansowe na prace budowlane związane z obiektami, które mają na celu wspieranie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niestety, fundusze nie obejmują kosztów związanych z rozbiórką budynków. Źródłem tych środków jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wnioski o dotacje można składać aż do końca listopada bieżącego roku. Wszystkie inwestycje dofinansowane w ten sposób muszą zostać zrealizowane najpóźniej w 2024 roku. Zainteresowani mogą składać wnioski osobiście lub przesyłać je pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zdrowia, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

W przypadku składania wniosków listownie, ostateczny termin nadsyłania dokumentów określa data stempla pocztowego. To oznacza, że ważne jest aby upewnić się, że wniosek zostanie wysłany na czas, aby dotarł do Urzędu przed upływem terminu.