Maria Siewko otrzymała nominację na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Dziś jest dzień, w którym Maria Siewko przyjęła nominację na nową rolę w strukturze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Swoje obowiązki przejmuje po Ewie Jakubowicz, która nieprzerwanie pełniła swoje obowiązki przez trzy poprzednie lata. Maria Siewko, posiadając wykształcenie farmaceutyczne i specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, może pochwalić się znacznymi osiągnięciami zawodowymi.

Przez 14 lat była liderem działu diagnostycznego w renomowanym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. Ponadto, jest ważnym członkiem komisji orzekającej o incydentach medycznych na szczeblu wojewódzkim.

Jako nowo mianowany Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Maria ma wiele zadań do wykonania. Są one związane przede wszystkim z rozwojem systemu informacyjnego oraz poprawą komunikacji pomiędzy mieszkańcami regionu a pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. Inne zadania obejmują organizację szkoleń dla personelu medycznego oraz dążenie do wdrażania technologii informatycznych w placówkach sanitarno-epidemiologicznych.