Podlaska policja otrzymała dofinansowanie

Marszałek Artur Kosicki podpisał umowę z komendantem wojewódzkim policji w Białymstoku – umowa ta dotyczy m.in. kupna łodzi i nowych radiowozów. Urząd Marszałkowski przekazał łącznie 355 tys. zł.

Coraz większe wsparcie

Warte odnotowania jest też to, że możemy mówić o cyklicznym wsparciu – pierwszy raz dofinansowanie miało miejsce 2 lata temu. Istotne jest też to, że na początku kwota wyniosła 160 tys. zł. Jak łatwo można obliczyć, możemy mówić już o ponad dwukrotnym zwiększeniu dofinansowania. Marszałek Artur Kosicki twierdzi, że bezpieczeństwo to coś, na czym nie wolno oszczędzać. Ponadto nie można zapomnieć o tym, że jest sporo potrzeb.

Wicemarszałek Marek Olbryś dodał, że na terenie województwa dochodzi do coraz większej liczby wypadków czy kolizji. Przekazane wsparcie można określić odpowiedzią na pojawiające się oczekiwania. Oczywiście musimy też pamiętać o działaniach ze strony policji – policja powinna rygorystycznie podchodzić do swoich obowiązków. Można również dodać, że rygorystyczne podejście to coś, o czym ludzie powinni wiedzieć.