PKP PLK S.A. zachęca do udziału w dyskusjach społecznych na temat przyszłości linii kolejowej nr 6

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w konwersacjach społecznych, które dotyczą planów na przyszłość linii kolejowej nr 6, a konkretniej jej odcinka Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa).

Te konsultacje są elementem aktualizacji studium wykonalności dla projektu noszącego tytuł: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)”. Jest to część większego projektu, zwanego „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, realizowanego przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o., działającą na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Linia kolejowa nr 6 posiada status międzynarodowy i krajowy. Ta linia, prowadząca od stacji w Białymstoku aż do granicy z Białorusią, jest jednotorowa i zelektryfikowana. Na odcinku Zielonka – Białystok (od km 14,400 do km 177,305), stanowi ona fragment korytarza transportowego Morze Północne – Morze Bałtyckie, będącego częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). W przeciwnym wypadku, na odcinku od km 178,500 do km 238,574, czyli na fragmencie, który jest przedmiotem badania w ramach tego studium, linia kolejowa nr 6 nie jest składnikiem podstawowej sieci TEN-T.