Państwowe wsparcie finansowe dla pięciu powiatów podlaskich graniczących z Białorusią

Pięć powiatów położonych w województwie podlaskim, które sąsiadują bezpośrednio z Białorusią, to jest: augustowski, sokólski, białostocki, siemiatycki oraz hajnowski, zostanie dofinansowane ze środków państwowych. Suma, która ma być przekazana tym samorządom wynosi 125 milionów złotych. Dla gmin usytuowanych w bliskim sąsiedztwie granicy państwowej takie wsparcie ma kluczowe znaczenie.

Alokacja tych funduszy nie jest jednoznacznie określona – mają one zostać przeznaczone nie tylko na rozwój i modernizację infrastruktury drogowej. Samorządy mają możliwość inwestowania w ochronę środowiska naturalnego, edukacyjne projekty, poprawę standardu opieki zdrowotnej mieszkańców oraz rozbudowę turystyki. Jak zauważył Jarosław Gołubowski, pełniący funkcję wójta gminy Narewka, planowane jest dodatkowe wsparcie dla obiektów agroturystycznych oraz innych placówek turystycznych, które mają istotny wpływ na stan lokalnej gospodarki.

W ramach tego programu, łączna suma jaką rząd zamierza przeznaczyć na dofinansowanie czterech województw, w tym podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego wynosi 500 milionów złotych. Zdaniem Jacka Protasa, pełniącego obowiązki wiceministra funduszy i polityki regionalnej, interwencje finansowe są najbardziej potrzebne właśnie w tych rejonach. Protas ujawnił także, że program dofinansowania najprawdopodobniej zostanie uruchomiony już za kilka tygodni.

Na mocy tego programu, każdy z samorządów ma możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Maksymalna kwota wsparcia jaką może otrzymać jeden samorząd wynosi 2 miliony złotych.