Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku wybiera optymalny wariant obwodnicy Augustowa

Ogłoszono, że Białostocki dział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadził proces selekcji najlepszego scenariusza dla południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa. Całość projektu jest uwzględniona w Programie Budowy Obwodnic rządu na lata 2020-2030.

Zaproponowany odcinek drogi ma swój początek blisko aktualnie istniejącej DK8, dokładnie około 2 kilometry na południe od skrzyżowania Augustów. Koniec trasy planowany jest na miejscu, gdzie droga włącza się do istniejącej DK16 prowadzącej do Ogrodnik, po przekroczeniu linii kolejowej łączącej Sokółkę z Augustowem.

Projektowana obwodnica ma być jednokierunkowa, a jej główne przeznaczenie dotyczy ruchu tranzytowego kierowanego do miasta od strony Ogrodnik. W projekcie uwzględniono dodatkowo ścieżki piesze oraz rowerowe, bariery sztuczne, przejścia umożliwiające bezpieczne przechodzenie zwierząt oraz ekrany dźwiękochłonne.

Zaproponowane umiejscowienie trasy to przede wszystkim teren miasta Augustów. Proces ubiegania o decyzję środowiskową jest już na etapie składania wniosku do burmistrza miasta. Następny krok to ogłoszenie przetargu na stworzenie projektu i budowę, po otrzymaniu wymaganej zgody. Pomimo tego, że jest to proces wymagający czasu, ma on kluczowe znaczenie dla finalizacji całego projektu obwodnicy.