Panel dyskusyjny "Młodzi społecznie": Inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta Białystok

Zaangażowanie obywatelskie wśród młodzieży to cel, do którego dąży wiele instytucji. Jednym z takich działań było spotkanie pod nazwą „Młodzi społecznie”, które zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta Białystok. W wydarzeniu tym uczestniczyli nie tylko młodzi ludzie, ale również reprezentanci władz lokalnych oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich z białostockich szkół średnich.

Celem spotkania było inspirowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz omówienie możliwości realizacji różnego rodzaju inicjatyw. Dyskutowano również na temat problemów, które mogą spotkać młodych podczas próby wprowadzenia swoich pomysłów do życia.

Michał Lemański, reprezentujący fundację SocLab, podkreślił unikalne cechy młodych ludzi, takie jak energia, kreatywność, determinacja czy poczucie humoru. Przyznał, że młodzież charakteryzuje świeże podejście do rozwiązywania problemów oraz zdolność do dostosowywania rzeczywistości do własnych potrzeb – co ułatwia realizację młodzieżowych inicjatyw.

Warto przypomnieć, że to nie jest pierwsza inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta Białystok z myślą o młodzieży. Poprzednie spotkanie skupione było na promocji sportu oraz aktywnego spędzania czasu przez młodych ludzi.