Odkrywanie Xylopolis: Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie

Województwo podlaskie ma zamiar stworzyć wyjątkowe miejsce dedykowane sztuce i nauce o drewnie, które nosi nazwę Xylopolis. Przewidywane jest, że dzięki swojemu unikalnemu charakterowi, centrum to przyciągnie codziennie nawet 2000 osób z różnych zakątków świata.

Cztery miesiące temu, podczas sesji sejmiku województwa podlaskiego, została podjęta uchwała o utworzeniu Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis. Pomysł narodził się jednak już w 2019 roku. Realizacja tego projektu wspiera ogromny sukces wystawy Xylopolis, którą w październiku 2021 roku województwo podlaskie przedstawiło razem z partnerami na wystawie Expo w Dubaju. Polski pawilon zaprezentowany podczas tej imprezy miał posłużyć jako inspiracja dla nowego obiektu.

Niedawno podjęto decyzję dotyczącą lokalizacji budowy nowoczesnego centrum. Rozważano trzy potencjalne miejsca: kampus Politechniki Białostockiej, kampus Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej pod Wasilkowem. Ostatecznie wybrano ostatnią z wymienionych lokalizacji.

Według założeń, powierzchnia budynku Centrum Xylopolis wyniesie około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Władze województwa są przekonane, że centrum to będzie przyciągać turystów z całej Europy, gdyż nie ma na świecie żadnej innej tego typu instytucji. Szacuje się, że może to oznaczać nawet do 2000 odwiedzających dziennie.