Odkrycie XIX-wiecznych macew w białostockim Parku Centralnym

Znajdujący się przy ulicy Kalinowskiego białostocki Park Centralny stał się miejscem odkrycia kilkunastu macew datowanych na XIX wiek. Tereny te, sąsiadujące z gmachem Opery oraz Białostockim Teatrem Lalek, są obecnie przeszukiwane przez wolontariuszy z amerykańskiej fundacji. Celem ich poszukiwań jest odnalezienie pozostałości po nieistniejącej już żydowskiej nekropolii.

Prowadzone przez nich działania koncentrują się na poszukiwaniu macew, będących reliktem po cmentarzu rabinackim. Ten został zdewastowany najpierw przez nazistów, a następnie przez komunistów. Podczas przekopywania jednego z wzniesień w parku udało im się odsłonić kilkanaście kamiennych nagrobków. Te ozdobione były inskrypcjami oraz datami i wyglądem przypominały te, które wolontariusze odkryli rok temu na Bagnówce. Wszystkie znalezione macewy pochodzą z dawnego cmentarza żydowskiego i datowane są na połowę XIX wieku.

Profesor Heidi Szpek, osoba zaangażowana w prace ze strony amerykańskiej fundacji odnowy cmentarza, potwierdza, że wszystkie dotąd odkryte macewy, zarówno te z parku jak i te znalezione na Bagnówce, zostaną wykorzystane do stworzenia miejsca pamięci przy ulicy Młynowej. Prace nad tym projektem trwają nieprzerwanie.

Rok wcześniej podobne prace poszukiwawcze prowadzone były na terenie osiedla Bagnówka. Wtedy to udało się odkryć ponad 100 macew.