Nowe warunki środowiskowe dla budowy drogi ekspresowej S19 i DK65

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku, określone zostały nowe uwarunkowania środowiskowe dla realizacji projektu budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Białystok Zachód/Choroszcz – Ploski oraz drogi krajowej 65 od Kudrycz do Grabówki przez Kuriany. Wcześniejsza decyzja w tej sprawie została skasowana przez sąd, co zmusiło Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do rezygnacji z wcześniej podpisanych umów na realizację tych inwestycji.

Obecnie GDDKiA liczy na to, że uda się znaleźć takie rozwiązania, które będą korzystne dla Skarbu Państwa i pozwolą na dalszą realizację porzuconych wcześniej kontraktów. Jeśli to nie będzie możliwe, planowane jest rozpisanie nowych przetargów.

Proces uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji rozpoczął się 4 września 2018 r., kiedy to wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na odcinek S19 pomiędzy Choroszczem (obecnie Białystok Zachód) a Ploskim trafił do RDOŚ w Białymstoku. Ponad rok później, 14 sierpnia 2019 r., białostocki oddział GDDKiA uzyskał wymaganą DŚU. Na decyzję wpłynęły jednak odwołania, które były rozpatrywane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ten ostatni, 4 czerwca 2021 r., wprawdzie uchylił część decyzji RDOŚ, ale większość postanowień utrzymał, co umożliwiło dalsze prowadzenie inwestycji.

Jednakże 8 lutego 2022 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wcześniejszą decyzję RDOŚ. Decyzja ta została podtrzymana dziewięć miesięcy później, 8 listopada 2022 r., przez Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną GDDKiA. Sprawa powróciła wtedy do RDOŚ w Białymstoku, który ponownie zajął się wnioskiem o wydanie DŚU.