Nowe zmiany w białostockim systemie komunikacji miejskiej

Zarówno dla kierowców, jak i pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Białymstoku, przedstawiamy kilka istotnych nowości i zmian, które wpłyną na funkcjonowanie ruchu drogowego. Obiektem największych modyfikacji będą ulice Błękitna i Władysława Raginisa.

Jako pierwsze zmiany dotkną ulicy Błękitnej. Odbywa się tam budowa kanalizacji deszczowej, która wymaga miejscowego zawężenia jezdni. Utrudnienia, o których informuje Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku, rozpoczną się od posesji numer 30 na tej ulicy i ciągnąć się będą aż do publicznego parkingu zlokalizowanego w pobliżu ulicy Wasilkowskiej. Przewiduje się, że te utrudnienia potrwają do 11 listopada, jednak termin ten może ulec przesunięciu w zależności od warunków atmosferycznych.

Druga istotna zmiana dotyczy organizacji ruchu na ulicy Władysława Raginisa. Od piątku, 20 października, w godzinach porannych, zostaną wprowadzone następujące modyfikacje: ruch kołowy na tej ulicy zostanie skierowany na nową, prawą jezdnię – począwszy od skrzyżowania z ulicami Uśmiechu i Baśniową, aż do ronda na wyjeździe z Białegostoku w kierunku Supraśla. Ruch pieszy i rowerowy także zostanie przeniesiony na prawą stronę jezdni. Poza tym, otwarto dla ruchu wyloty ulic Gwiazdkowej oraz Baśniowej do ulicy Władysława Raginisa, natomiast zamknięto wylot ulicy Uśmiechu. Dojazd do niej zapewniony będzie przez ulice: Gwiazdkową i Różę Wiatrów. Również pętla autobusowa przy ulicy Niemeńskiej zostanie otwarta dla autobusów z przywróconym przystankiem.