Nowe rozkłady jazdy i trasy linii miejskich 19, 20, 23, 27, 29 po przebudowie ulic Łomżyńskiej i Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku

Po zakończeniu istotnych prac budowlanych, obejmujących przebudowę i rozbudowę dwóch istotnych arterii komunikacyjnych Białegostoku – ulic Łomżyńskiej i Bohaterów Monte Cassino, które zostały już otwarte dla ruchu pojazdów, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej wprowadza nowe przepisy dotyczące tras oraz harmonogramów jazdy dla autobusów poruszających się po tych drogach.

Od dnia 18 listopada, zmiany będą miały wpływ na pięć linii autobusowych: 19, 20, 23, 27 i 29. Wszystko to jest konsekwencją zakończonych niedawno prac nad przywróceniem pełnej przejezdności wspomnianych wcześniej ulic.

Zmienione rozkłady jazdy oraz szczegółowe trasy poszczególnych linii autobusowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Informacje te są dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta oraz osób korzystających z miejskiego transportu publicznego.