Nadzorczy wyrok WSA w Białymstoku ws. dotacji na e-rowery

Decyzja RIO o unieważnieniu uchwały rady miejskiej w sprawie podziału środków na zakup rowerów elektrycznych została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Wyrok ten nie jest ostateczny i nie wiadomo jeszcze, czy zostanie zaskarżony.

Sprawa dotyczy skargi wniesionej przez radnych miejskich przeciwko decyzji podjętej przez nich samych na koniec maja. Decyzja ta miała na względzie projekt „Ekorower – alternatywa dla samochodu”. W ramach tego planu, radni postanowili, że najwyższa kwota dotacji, jaką można otrzymać, wynosi 2,5 tysiąca złotych z puli o łącznej wartości 750 tysięcy złotych.

Środki na ten projekt pochodzą z budżetu województwa podlaskiego, a dokładniej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Sejmik województwa przyznał te fundusze miastu Białystok jako formę wsparcia w kwietniu. Zgodnie z regulaminem dotacji ustalonym przez radnych, mogliby ubiegać się o nią jedynie pełnoletni mieszkańcy Białegostoku, którzy nie mają zaległości wobec miasta.

Maksymalna wysokość dotacji mogłaby wynosić 50% wartości poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. W uchwale przewidziano też stworzenie listy rankingowej osób, które kwalifikują się do projektu (300 osób), oraz listy rezerwowej.