Planowana budowa ścieżki rowerowej o długości 98 metrów w Białymstoku

Planowane jest zbudowanie nowej, 98-metrowej ścieżki rowerowej we wschodniopolskim mieście – Białystok. Miasto inicjuje przetarg na realizację tej inwestycji, która ma przebiegać wzdłuż ulicy Kolejowej. W pobliżu planowanego miejsca budowy obecnie powstaje tunel dla pieszych i rowerzystów, który jest częścią większego projektu – budowy węzła intermodalnego.

Nowo projektowana infrastruktura rowerowa będzie się rozciągać od punktu wejścia do działki nr 517/2 aż do terenu oznaczonego numerem ewidencyjnym 518/3, który znajduje się wzdłuż ulicy Kolejowej w Białymstoku. Trasa będzie przechodzić nieopodal przystanku autobusowego BKM, prowadząc w kierunku ulicy Zwycięstwa.

Zakładane zadania do wykonania w ramach przetargu obejmują następujące elementy: budowę ścieżki rowerowej o wymienionej wyżej długości, renowację istniejącego chodnika, konstrukcję schodów terenowych, utworzenie pasów zieleni oraz instalację odpowiedniego oznakowania drogowego zarówno pionowego, jak i poziomego.

Termin składania ofert na realizację powyższych zadań przypada na 18 października do godziny 10:00. Jest to drugi termin, ponieważ pierwszy został przesunięty o tydzień. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się pół godziny później. Głównym kryterium wyboru wykonawcy będzie propozycja ceny. Wybrany wykonawca będzie miał trzy miesiące od momentu podpisania umowy na realizację zadania.